Bli sponsor?

Annonsering i konsertprogram

Dersom bedriften din ønsker å kjøpe annonseplass i programmet ved en av våre konserter, kan dere ta kontakt med oss på: damenesaftenkor@gmail.com.

Samarbeidsavtaler

Dersom din bedrift ønsker å inngå en større avtale – enten det er eventtilknyttet eller på fast basis – kan dere ta kontakt med oss på: damenesaftenkor@gmail.com.