Videoer

Koret legger med jevne mellomrom ut nye videoer på YouTube. De vil også vises her.

Dersom du ønsker å bruke noen av våre videoer i kommersiell sammenheng, ta kontakt på damenesaftenkor@gmail.com.

Noen høydepunkter fra jul actually, digital konsert 2020