Damenes Aften får for femte år på rad støtte fra norsk kulturråd! 1

Damenes Aften får for femte år på rad støtte fra norsk kulturråd!

I starten av mars kom den gledelige nyheten om at vi for femte år på rad har nådd opp blant de korene som hevder seg og blir lagt merke til i kor-Norge. Damenes Aften har for 2023 fått tilsagn på 80 000kr i drifts- og produksjonsstøtte som et kor på særlig høyt kunstnerisk nivå. Ordningen forvaltes/administreres gjennom Norges Korforbund. 

Damenes Aften får for femte år på rad støtte fra norsk kulturråd! 2
En av korets medlemmer, Mari Ottinsen, bakte kake i anledning at koret igjen fikk støtte fra kulturdepartementet.

Ekstra viktig med tilskudd i år

I år mottar koret 80 000 kr i støtte fra denne ordningen, et svært kjærkomment tilskudd i en driftsituasjon der korkassa fremdeles har mindre buffer enn vi har vært vant til. – Det at vi i kjølvannet av Covid, og med store endringer i folks privatøkonomi det siste året selger et lavere antall billetter til våre konserter og arrangementer gjør det mer risikabelt for oss å kjøre i gang med store, kostnadskrevende prosjekter som eksempelvis prosjektkor-satninger og lignende, forteller leder i koret Linn Kohmann. – Så dette tilskuddet betyr stadig mer for oss når det gjelder å sikre at vi opprettholder både kvaliteten og aktiviteten vår, sier hun.

Formålet er å gi kor på særlig høyt nivå bedre betingelser

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og er ikke knyttet til konkrete prosjekter. Ordningen retter seg mot kor og vokalensembler som har en demokratisk struktur og er medlemsstyrt, og som produserer og framfører kormusikk på et særlig høyt kunstnerisk nivå. -Det at man i denne ordningen ser på hvordan koret driftes, og hvilke resultater og langtidsplaner vi har, gjør at det er ekstra stas å motta støtten. Det er som en ordentlig anerkjennelse av det arbeidet styret og jeg som musikalsk leder legger ned, sier dirigent Erland Dalen begeistret.

Åtte kriterier for utvelgelse

En uavhengig fagjury vurderer søkerne og velger ut de korene som når opp basert på en rekke kriterier.

I vurderingen av søknadene skal følgende forhold vurderes:

  • Korets vokale og kunstneriske kvalitet.
  • Korets musikalske profil og målsettinger.
  • Korets utvikling over tid og omfang av aktivitet og konserter.
  • Korets evne til både å initiere og gjennomføre planlagte prosjekter.
  • Omfanget av samarbeidsprosjekter med både profesjonelle og frivillige aktører innen musikk- og kulturfeltet.
  • Kvaliteten ved drift og administrasjon, jf. regnskap for foregående år.
  • Korets totale økonomi, herunder om søker mottar annen statlig støtte.

Tilskuddet fastsettes etter en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av utvalget og gis for ett år av gangen.

Føler oss sett og anerkjent

-Dette er på mange måter beviset på at det lønner seg å jobbe hardt og målrettet og ikke minst profesjonalisere driften, selv om man i utgangspunktet er et amatørkor, sier Linn Kohmann. -Vi føler oss veldig anerkjent og sett når vi atter et år når opp i denne støtteordningen, for det er ikke noe man kan se på som en selvfølge. Nå er vi liksom i samme gjeng som de korene vi har sett opp til, og som er ledestjerner både her i Norge og utover landegrensene. Det er jo fryktelig stas og må jo bety at kanskje også vi kan være ledestjerner og inspirere andre, konkluderer hun.

Posted in nyheter